Pohár Josefa Masopusta

Aktuální ročník


Soutěž vyhlašuje: Klub přátel Josefa Masopusta, AŠSK ČR

Partneři: Asociace krajů ČR, Fotbalová asociace ČR, kraje ČR

Generální marketingový partner: KPJM agency s.r.o.

Garanti za AŠSK ČR: Petr Jansa, metodik AŠSK ČR, Josef Čurda, garant fotbalu AŠSK ČR

Garant za FAČR: Mgr. Otakar Mestek, Oddělení neprofesionálního a mládežnického fotbalu FAČR

Kategorie: Studenti SŠ r. narození v r. 1998,1999, 2000, 2001, 2002

Účastníci: Družstva školy v termínu přihlášená dle organizační struktury AŠSK ČR, hráči - studenti musí být z jedné školy. Musí se zúčastnit postupových kol.

Družstva: Každé družstvo může do jednotlivých postupových kol zapsat na soupisku maximálně 16 hráčů. Družstvo musí doprovázet

2 dospělé osoby, z nichž alespoň jeden je v pracovně - právním vztahu se školou.

Pravidla: Hraje se podle pravidel FAČR platných od 1.7.2005. Pohár je putovní. Hrací doba je přizpůsobena počtu účastníků jednotlivých turnajů.

Postup přihlášek: Přihlášky do soutěže soustředí předseda okresní rady AŠSK.  Dle počtu přihlášek rozhodne o organizaci na úrovni okresu. Krajská kola a kvalifikace organizují krajské rady AŠSK

Postupová kola: okrsková kola – okresní kolo – krajské finále – kvalifikace - republikové finále Poháru Josefa Masopusta

Časový harmonogram:

Okresní kola do 30.4.2017
Krajské finále do 20.5.2017
Kvalifikace do 9.6.2017
Finále Poháru JM 7.-8.6.2017, Praha, stadion Na Julisce