Pohár Josefa Masopusta

Partneři


Asociace krajů ČR

Významným partnerem projektu je Asociace krajů ČR. Kraje, jako zřizovatelé veřejných středních škol na území ČR, jsou naším přirozeným partnerem. Svou podporu AKČR vyjádřila usnesením Rady AKČR č. 455 z 24. června 2011.

Asociace krajů České republiky je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, která byla založena na základě zákonů České republiky

  • Řádnými členy Asociace krajů ČR jsou kraje České republiky
  • Asociace je názorovou platformou, která si klade za prvořadý cíl hájit a prosazovat společné zájmy krajů

· Základním a společným zájmem krajů je péče o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů v něm žijících

 

Fotbalová asociace ČR

Fotbalová asociace České republiky se stala partnerem projektu podpisem Deklarace o spolupráci, která byla v červnu 2012 podpsána bývalým předsedou ČMFS (dnes FAČR) JUDr. Ivanem Haškem. Má podporu i současného vedení v čele s Miroslavem Peltou. Soutěž je v souladu s dlouhodobými cíli programu UEFA Grassroots, který je zaměřen na rozvoj neprofesionálního fotbalu.